SlovenskýEnglish

Projekt WIFI pre Teba

Projekt

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071Y136

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Rudno, č.94, 03 822 Rudno

Miesto realizácie: Obec Rudno

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • Bod 1 Baraní vŕšok stĺp
  • Bod 2 Obecný urad Rudno
  • Bod 3 Poľnohosp. družstvo
  • Bod 4 Cintorín
  • Bod 5 Komunitné centrum
  • Bod 6 Stĺp most
  • Bod 7 Ihrisko
  • Bod 8 Stĺp most 2
  • Bod 9 Stĺp kontajner
  • Bod 10 Stĺp most 3

Aktuálny stav realizácie projektu: : Projekt je v stave podpisu zmluvy s dodávateľom. V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 01.04.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Projekt

Wifi pre Teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. 

Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prílohy