SlovenskýEnglish

Školstvo

Materská škola

Obec Rudno nemá vlastnú materskú školu - deti navštevujú škôlku v Slovenskom Pravne

Slovenské Pravno 328
038 22
043/496 21 48

Základná škola

Obec Rudno nemá vlastnú základnú školu, deti dochádzajú do školy do vedľajšej obce Slovenské Pravno

Slovenské Pravno 45
038 22
043/496 21 38
skola@zsslovenskepravno.edu.sk
Fax: 043/490 12 00

Viac na stránke ZŠ Slovenské Pravno: http://zsslpravno.edupage.org/