SlovenskýEnglish

Cintorín

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Portál slúži nielen občanom obce Rudno, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. 

http://www.virtualnycintorin.sk

DOKUMENTY: