SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrudno.sk spravuje Obec Rudno je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rudno

Adresa:

Obecný úrad Rudno
Rudno 94
038 22 Slovenské Pravno

IČO: 00316873

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Turčianske Teplice
Región: Turiec
Počet obyvateľov: 208
Rozloha: 727 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1343

Všeobecné informácie: info@obecrudno.sk
Podateľňa: podatelna@obecrudno.sk
Starosta: starosta@obecrudno.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecrudno.sk

Lichnerová Zdena-starostka obce
Barošová Adriana-zástupca starostky obce

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 43 496 26 14

E-mail: sekretariat@obecrudno.sk

Kompetencie:
Obec Rudno je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk