SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

  • Separovaný odpad
    22. JÚL 2024
    Pondelok
RUDNO Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC RUDNO

Na základe doterajších výsledkov archeologického výskumu o osídlení Turčianskej kotliny môžeme usudzovať, že osídlená bola už v neskorej dobe kamennej - eneolite, ktorá sa datuje do druhej tretiny tretieho tisícročia pred naším letopočtom. Územie Turca obýval ľud kultúrny s kanelovanou keramikou, ktorý si budoval svoje sídla na vyvýšených terasách Turčianskej kotliny. Súvislé osídlenie v Turci začína v strednej dobe bronzovej a trvá podnes. Ľud v dobe bronzovej odhalil tajomstvo metalurgie kovov, čo malo vplyv na jeho ďalší vývoj. Vyrábal pracovné nástroje a šperky z bronzu, obrábal pôdu a choval dobytok.