SlovenskýEnglish

Odpadové hospodársto

Dotácia z Envirenmentálneho fondu

ef logo

Názov príjemcu: Obec Rudno
Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Rudno
Výška poskytnutej dotácie: 13 417,00 €
Rok poskytnutia dotácie: 2022

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu  Separovaný odpad

  Plasty rozdelené na:

  1. plastové fľaše + fľaše z aviváže +  fľaše, ktoré majú označenie PET,
  2. plasty z drogérie,
  3. plasty mix – fólie, vrecká, tašky, igelity, obaly z jogurtov, tvarohu, polystyrénové misky...
  4. tvrdený plast – vedrá, kvetináče, hračky, sudy, plastové rúry....

  Kovy

  1. kovové konzervy, plechovky z nápojov...
  2. železný šrot – zbytkové plechy, pletivo, hrnce, vedrá...do veľkoobjemového kontajnera.  V prípade väčšieho množstva, možnosť odviezť priamo z dvora.
  3. pri odovzdaní do zberných surovín, dať informáciu na obecný úrad

  Tetra-packy obaly z mlieka, smotany, džúsov...

  Kartón poskladaný, zviazaný alebo prelepený. Nie natrhaný na malé kúsky. Nesmie byť mokrý, je možné celoročne doniesť do priestorov obecného úradu.

  Papier - noviny, časopisy, knihy bez tvrdého obalu mobilný zber, formou výmeny za hygienický tovar 2x v roku, termín bude vyhlásený v obecnom rozhlase.

  Jedlý olej použitý olej z domácnosti naliať do fľaše a doniesť do priestorov obecného úradu.

  Sklo zber do veľkoobjemového kontajnera.

  Elektroodpad vyradené elektrospotrebiče je možné celoročne doniesť do priestorov kôlne Komunitného centra.

  Zvyškové staré drevo vyradené dvere, okná, skrine, postele ... – rozdeliť na menšie časti, zbaviť  kovových a textilných častí je možné celoročne doniesť do priestorov kôlne Komunitného centra.

  Šatstvo vyradené šatstvo, matrace, molitan, koberce, obuv...  je možné celoročne doniesť do priestorov obecného úradu.

  Polystyrén zvyškový polystyrén zo zatepľovania, polystyrén z výplne

  /z domácich spotrebičov/ čisté obaly z potravín. Celoročne doniesť do priestorov obecného úradu.

  Žiarivky, žiarovky, tonery... Celoročne  doniesť do priestorov obecného úradu

  Zvyškové farby, oleje... doniesť do priestorov kôlne Komunitného centra.