SlovenskýEnglish

Sčítanie obyvateľov 2021

SODB

Vážení občania,

rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti Slovenska veľmi dôležitým rokom. Po desiatich rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami bude výlučne elektronické. Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Odkladá sa časť sčítania, ktorá je kontaktná. Obyvatelia, ktorí budú potrebovať mobilného alebo stacionárneho asistenta ako pomoc pri sčítaní, sa sčítajú po 1.4.2021.

Povinnosť sčítať

sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

Samosčítanie 15.2. – 31.3.2021

predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľ.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je 1. január 2021. (Napríklad ak uzvariete manželstvo v januári 2021 a sčítací formulár budete vypĺňa v marci 2021, udáte tam svoj stav ako slobodný/á. Napríklad ak sa vám narodí dieťa v januári 2021, tiež ho nesčítate. Čiže dôležitý je ten dátum - polonoc z 31.12.2020. na 1.1.2021.)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami -  
(napr. z dôvodu imobility, neznalosti práce s počítačom), budú môcť využiť aj službu asistovaného sčítania. 

Táto časť sčítania, ktorá je kontaktná, sa odkladá. Obyvatelia, ktorí budú potrebovať mobilného alebo stacionárneho asistenta ako pomoc pri sčítaní, sa sčítajú po 1.4.2021. V našej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde sa takýto obyvatelia môžu sčítať s pomocou stacionárny asistent v určený čas. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilný asistent, ktorý navštívi priamo navštívi vašu domácnosť a pomôže so sčítaním v prípade, že o takúto službu požiadate.

Bližšie informácie k službe asistovaného sčítania a príslušné kontakty budú zverejnené čoskoro.

Bezpečnosť uchovávania údajov

Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov. Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Všetky informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk. Aj my vám budeme na našej webovej stránke prinášať informácie, ktoré sa budú postupne zverejňovať.

Na stiahnutie: leták k sčítaniu (pdf).