SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Základné údaje o obci RUDNO:

Rozloha katastrálneho územia: 728 ha
Nadmorská výška katastrálneno územia: najnižšia 485m n.m., najvyššia 752,5 m n.m.
Matričný obvod: Slovenské Pravno
Pošta: Slovenské Pravno
Základná a materská škola: Slovenské Pravno
Zdravotníctvo: Slovenské Pravno - všeobecný lekár pre dospelých

Počet obyvateľov v obci zo sčítania obyvateľov abytov v máji 2021: 210