SlovenskýEnglish

Merače rýchlosti

Vďaka podpore Nadácie Allianz sa podarilo našej obci Rudno získať finančné prostriedky vo výške 1500 € na zakúpenie meračov rýchlosti. Merače rýchlosti boli osadené na štátnej ceste II.triedy číslo II/519 pri oboch vjazdoch do obce Rudno. V rámci projektu ,,Merač rýchlosti´´ sme prispeli k ochrane života a zdravia účastníkov cestnej premávky. Merače rýchlosti majú na vodiča psychologický efekt, čo v praxi znamená zníženie rýchlosti automobilu pri vstupe do obce a tým sme zabezpečili väčšiu bezpečnosť v obci.