SlovenskýEnglish

Šport

Šport

Neodmysliteľnou súčasťou našej obce je športový stolnotenisový klub s dlhoročnou tradíciou, ktorý bol založený v roku 1973.

V dobe založenia mal náš klub až 20 registrovaných hráčov. Dosahoval veľmi dobré výsledky nielen v okresných, ale aj v krajských súťažiach. Neskôr už pod hlavičkou OŠK RUDNO (obecný športový klub) počet registrovaných hráčov poklesol, ale aj naďalej si udržuje vysokú úroveň v okresných súťažiach.

V súčasnosti je v klube registrovaných 14 hráčov, ktorí reprezentujú našu obec striedavo v okresných aj krajských súťažiach.

OŠK Rudno v spolupráci s OÚ Rudno každoročne usporadúva turnaj o „Pohár starostu obce“, ktorý sa teší veľkej účasti aj neregistrovaných hráčov a širokej verejnosti. Súčasní dlhoroční hráči odovzdávajú vzácne skúsenosti  mladej generácii a snažia sa ich motivovať k lepším výsledkom aj tým, že sa spoločne zúčastňujú stolnotenisových okresných turnajov.

Veď naša mládež je naša budúcnosť.

Športu zdar! 

  • voľnočasové aktivity pre deti - vybudované asfaltové ihrisko
  • k dispozícii je obecný športový klub Rudno - stolnotenisový oddiel hráva súťaže 5. ligu