SlovenskýEnglish

''Naše prvé dušičky bez plastovej kytičky''

"Naše prvé dušičky bez plastovej kytičky"

Spomínajme na svojich blízkych, ale pamätajme aj na prírodu. Skúsme to tento rok bez plastových kvetov a obrovských kahancov, ktoré o pár dní aj tak skončia na skládke. Radšej siahnime po živých kvetoch, malých sviečkach a menších spomienkových predmetoch z prírodných materiálov. Ročne končí v menšej obci priemerne 6 ton odpadu z cintorínov na skládke. Zbytočne...

Viac info: https://veposhornehoturca.sk/blog/na%C5%A1e-prv%C3%A9-du%C5%A1i%C4%8Dky-bez-plastovej-kyti%C4%8Dky 

Ďalšie informácie:

www.veposhornehoturca.sk 

Facebook - VEPOS Horneho Turca n.o. - https://www.facebook.com/VEPOS-Horn%C3%A9ho-Turca-no-103579827818717

Instagram - https://www.instagram.com/vepos_horneho_turca/