SlovenskýEnglish

Komunálne voľby

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konané 10.11.2018 (volebné obdobie 2018-2022)

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 172
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 129
Počet voličov, ktorí odovzadli obálku 129
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 125
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 127
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť  5
Počet zvolených poslancov
Zvolený starosta obce
Volebná účasť v % 75 %

Zvolený starosta obce: Zdena Lichnerová

Zvoleni poslanci:

Peter BAROŠ 

Miroslav DÍRER

Lucia ERTEĽOVÁ

Miroslav VEREŠ, Mgr.

Zdenko FÓBEL 

Výsledky komunálnych volieb 15.11.2014 - volebné obdobie 2014 -2018

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 179
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 132
Účasť voličov v % 73,74%
Počet odovzdaných obálok 132
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 128
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 123
Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 96,96%
Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  93,18%
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť  5
Počet zvolených poslancov
 Zvolený starosta obce

Zdroj: Štatistický úrad SR (http://volby.statistics.sk/oso/oso2014/oso2014/sk/tab12.html)

Zvolený starosta obce: Dušan MENICH

Zvoleni poslanci:

Peter BAROŠ -  37 rokov- Nezávislý

Ivan ŽILLA -  52 rokov -  SMER -SD

Andrej KUBÍK -  27 rokov -  Nezávisklý

Ján  PÁLEŠ  -   53 rokov- SMER - SD

Zdenko FÓBEL - 31 rokov - Nezávislý


Zoznam volieb: